Intenzivní včasná léčba minimalizuje následky „Šojrmana“

Máte vadné držení těla doprovázené opakovanou bolestí? Říká vám často okolí, ať se narovnáte? Nebo, že se hrbíte? Máte výskyt vady páteře v rodině? Jeden nebo více těchto znaků může potenciálně u vás či vašeho dítěte značit Scheuermannovu chorobu či skoliózu, které nezřídka vedou k chronické bolesti a tělesné dysmorfii.

Přehrát video
01

„Pořád se hrbíš! Narovnej se. To máš z toho, že jsi neustále na PC nebo na mobilu.“

Pokud mechanické nároky páteře během dospívání předstihnou její vyzrávání, dojde k hyperkyfóze (zakulacení) páteře a nezřídka i degenerativním změnám meziobratlových plotének a obratlů. Scheuermannova choroba je pravděpodobně způsobena chybou v tvorbě kolagenu při vývoji obratlů. Jedná se o převážně (74 %) genetické onemocnění, které postihuje 0,4 až 8,3 % populace. Postihuje častěji chlapce, ale dívky postihuje také. Onemocnění může být chybně považováno za asymptomatické. U značné části pacientů však způsobuje chronické bolesti na široké škále od mírnějších po těžší, často s progresivní tendencí. U vyšších křivek hyperkyfózy může estetická deformita vést k poruše sebepojetí vlastního těla. Pouze včasnou léčbou v dětství lze následky onemocnění zmírnit.

Vadou páteře s vyšším výskytem je skolióza, neboli vychýlení páteře do strany. Projevuje se postavením hlavy mimo střed těla, prominencí žeber, rozdílnou výškou ramen, lopatek a kyčlí. Se Scheuermannovou chorobou sdílí řadu charakteristik: významnou genetickou komponentu, výskyt u chlapců i dívek, progresivitu symptomů nebo nutnost včasné diagnostiky a léčby pro zmírnění následků.

Cílem naší osvětové zdravotní kampaně je zvýšit povědomí o Scheuermannově chorobě, sekundárně zvýšit povědomí o skolióze a vadném držení těla, a především významně podpořit včasnou diagnostiku a léčbu v České a Slovenské republice. Nedílnou součástí je podpora screeningu (ortopedického, rentgenového nebo genetického testování). Pro dosažení zmíněných cílů prezentujeme na lékařských kongresech a konferencích, publikujeme články v médiích pro odbornou i běžnou veřejnost, spolupracujeme s lékařskými organizacemi, kontaktujeme lékařské fakulty a nemocnice.

Kampaň probíhá ve spolupráci se 🔗 Scheuermann’s Disease Fund, 🔗 organizací Mladí lékaři,🔗 Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, 🔗 Katedrou marketingové komunikace a PR FSV UK a specialisty.

🔗 Váš finanční příspěvek, kterého si nesmírně vážíme, přispěje k realizaci výzkumu dlouhodobých následků onemocnění a efektivity včasné konzervativní léčby. Jen díky nim se nám může podařit prokázat závažnost onemocnění a jeho léčitelnost v dětství, a docílit ke globální změně v péči pro dětské i dospělé pacienty.

0

příspěvky v médiích

0

kongresy a semináře

0

spolupracující organizace

02

Ne každý „Scheuermann“ se projevuje hyperkyfózou v horní části hrudní páteře. Rozlišujeme 4 základní typy.

Onemocnění se vyskytuje ve třech stadiích. V posledním stadiu již nelze následky zmírnit.

01

FLORIDNÍ STADIUM

9 AŽ 12 LET

V této fázi se onemocnění může projevovat mj. rigidní hyperkyfózou (kromě projevu bez hyperkyfózy), svalovými změnami, zvýšenou únavou, sekundární skoliózou, zkrácením harmstringů, event. texaskovým postojem, omezením pružnosti páteře a bolestmi při vadném držení těla. Na rentgenu však ještě nenajdeme degenerativní změny. Následky nemoci lze minimalizovat.

02

STADIUM DEFORMIT

13 AŽ 16-18 LET

V této fázi se onemocnění může projevovat mj. rigidní hyperkyfózou (kromě projevu bez hyperkyfózy), svalovými změnami, zvýšenou únavou, sekundární skoliózou, zkrácením harmstringů, event. texaskovým postojem, omezením pružnosti páteře a bolestmi při vadném držení těla. Na rentgenu lze vidět probíhající degenerativní změny – snížení výšky meziobratlových plotének, Schmorlovy uzly, nerovnosti krycích ploch obratlů, klínovité obratle. Následky nemoci lze částečně zmírnit.

03

STADIUM NÁSLEDKŮ

16-18+ LET

V této fázi se onemocnění může projevovat mj. rigidní hyperkyfózou (kromě projevu bez hyperkyfózy), svalovými změnami, zvýšenou únavou, sekundární skoliózou, zkrácením harmstringů, event. texaskovým postojem, omezením pružnosti páteře a chronickou bolestí (kromě asymptomatických pacientů). Na páteři lze vidět proběhlé degenerativní změny. Následkům nemoci již nelze zabránit. U vybrané části pacientů lze zlepšit kvalitu života operací, avšak ta s sebou nese rizika a její výsledky nejsou vždy zaručené.

03

Včasná diagnostika je základem úspěšné léčby onemocnění. I dospělí však mohou profitovat ze správné diagnózy a vhodně nastavené algeziologické léčby.

DIAGNÓZA

1.
Adamsův test

Pacient svleče vrchní část oblečení. Ruce má podél těla. Nohy má natažené a u sebe. Poté se začne předklánět v pase, až dosáhne vodorovné pozice páteře. Zdravotník nebo rodič stojí za zády pacienta a kontroluje zvýšenou kyfózu.

Běžné je využití testu u skoliózy. Zdravotník nebo rodič zde hledá vychýlení páteře a rozdílné výšky a tvary na levé a pravé straně páteře.

⚠️ Pozor na nevýrazné křivky, které mohou být složitě rozpoznatelné!

2.
Reklinační test

Pacient leží na břiše s rukami podkládajícími čelo. Poté zvedne hlavu a horní část trupu. Lékař se snaží za pomocí uchopených paží o aktivní zvednutí paží pacienta a celé horní části trupu. Zhlédnutím a příp. tlakem na vrchol hyperkyfózy sleduje schopnost její nápravy.

3.
RTG vyšetření

RTG snímek dlouhého formátu z bočního pohledu ve stoji prokáže přítomnost:

hyperkyfózy (kromě projevu bez hyperkyfózy), pokud se jedná o floridní stadium

nebo

hyperkyfózy (kromě projevu bez hyperkyfózy) a event. degenerativních změn, pokud se jedná o stádium deformit nebo stádium následků

Jaké jsou rozdíly mezi Scheuermannovou chorobou a vadným držením těla?

Morbus Scheuermann

✔️ Rigidní kyfóza
✔️ Omezená pružnost (dynamika) páteře
✔️ Bolesti (včetně ponámahových)
✔️ Zvýšená únava
✔️ Sekundární skolióza
✔️ Zkrácené harmstringy
✔️ Dědičnost 74 %

Vadné držení těla

❌ Flexibilní kyfóza
❌ Dobrá pružnost (dynamika) páteře
❌ Bez bolesti (i ponámahových)
❌ Bez zvýšené únavy
❌ Bez sekundární skoliózy
❌ Bez zkrác. harmstringů
✔️ Dědičná složka

Na co dalšího při diagnostice nezapomenout?

 •  ⚠️ Pozor na projev onemocnění s žádnou nebo nízkou hyperkyfózou. Zde je obzvláště důležité zvážit i další rozdíly mezi Scheuermannovou chorobou a vadným držením těla.
 •  ⚠️ Užitečným poznávácím znamením u dětí je přítomnost vadného držení těla, které zároveň doprovází bolest. Běžné vadné držení těla u dětí většinou bolesti nezpůsobuje.
 • ⚠️ Je vhodné se zamyslet, zda se v rodině neobjevují i dlouhodobé bolesti zad bez potvrzené příčiny. Onemocnění nemuselo být dosud v rodině diagnostikováno, ale přesto se geneticky přenáší.
 • ⚠️ I pokud se potvrdí, že se nejedná o strukturální vadu, ale pouze o vadné držení těla, neznamená to, že ho není třeba léčit. Vadné držení těla u dětí je prediktorem bolestí zad v dospělosti.
 • Dítě nemusí trpět žádnou bolestí. Symptomy se mohou projevit až v dospělosti. Dětského pacienta bez bolesti je proto nutné léčit také.
 • Někdy se může stát, že je Scheuermannova choroba zaměněna za růstové bolesti. Růst jako příčina dětských bolestí nebyl prokázán.

LÉČBA

Na co dalšího při léčbě nezapomenout?

 •  ⚠️ Dětští pacienti mají obecně k dlouhodobé a intenzivní léčbě vad páteře nízkou motivaci. Je naprosto klíčové, aby rodiče své děti v tomto ohledu podpořili. Nedostatek motivace se může vyskytovat i u dospělých pacientů.
 • ⚠️ Pouhé pozorování pacienta nebo samotná korzetoterapie jsou nevhodnými léčebnýmí přístupy!
 • Pro dospělé pacienty je vhodným přístupem komplexní algeziologická léčba, která se skládá z medikace (neopiodní při mírnějších bolestech, opioidní a léčebné konopí při závažnějších bolestech, v některých zemích regulovaný lékařský kratom (v ČR není určen pro lékařské účely a v SR je zakázán), svalové relaxanty, antidepresiva pro depresi vyplývající z následků onemocnění), stálé specializované rehabilitace celé páteře a těla, fyzikální léčby (např. EMS/TENS), intervenčních zákroků a psychologické léčby (včetně mindfulness). Někteří pacienti doporučují autotrakční (inverzní) lehátko, vyhřívací podložky, masážní válce, ošetření spouš’tových bodů, masáže nebo kryoterapii. Vybraní pacienti mohou významně profitovat ze spondylochirurgické korekce, i když s sebou nese rizika a její výsledky nejsou zaručené. V případě nejzávažnější bolesti lze do páteře implantovat stimulátor.
 •  ⚠️ Dětští pacienti mají obecně k dlouhodobé a intenzivní léčbě vad páteře nízkou motivaci. Je naprosto klíčové, aby rodiče své děti v tomto ohledu podpořili. Nedostatek motivace se může vyskytovat i u dospělých pacientů.
 • ⚠️ Pouhé pozorování pacienta nebo samotná korzetoterapie jsou nevhodnými léčebnýmí přístupy!
 • Pro dospělé pacienty je vhodným přístupem komplexní algeziologická léčba, která se skládá z medikace (neopiodní při mírnějších bolestech, opioidní a léčebné konopí při závažnějších bolestech, v některých zemích regulovaný lékařský kratom (v ČR není určen pro lékařské účely a v SR je zakázán), svalové relaxanty, antidepresiva pro depresi vyplývající z následků onemocnění), stálé specializované rehabilitace celé páteře a těla, fyzikální léčby (např. EMS/TENS), intervenčních zákroků a psychologické léčby (včetně mindfulness). Někteří pacienti doporučují autotrakční (inverzní) lehátko, vyhřívací podložky, masážní válce, ošetření spouš’tových bodů, masáže nebo kryoterapii. Vybraní pacienti mohou významně profitovat ze spondylochirurgické korekce, i když s sebou nese rizika a její výsledky nejsou zaručené. V případě nejzávažnější bolesti lze do páteře implantovat stimulátor.

FAKTA

04

Kolem onemocnění se mohou vyskytovat nejasnosti. Pojďme si je objasnit.

Část pacientů je asymptomatická. Značná část však trpí bolestí na široké škále od mírnějších po těžší.

Celková prevalence byla vyčíslena na 2,8 %. U mužů je prevalence 3,6 % a u žen 2,1 %. Onemocnění tedy postihne každého 28. muže a každou 48. ženu.

Následky nemoci lze při záchytu ve floridním stádiu minimalizovat, při záchytu ve stádiu deformit jim lze zabránit alespoň částečně. Léčí se intenzivní rehabilitací celé páteře. Mezi rehabilitační metody dostupné v ČR patří metoda dle Schrothové, Brunkow, Brügger, Klapp, DNS nebo SM Systém. Je zakázána nadměrná zátěž na páteř včetně soutěžního sportu. Pokud se onemocnění nedaří nedaří vyřešit konzervativně, je možno zvážit operativní řešení.

Významnou úlohu v léčbě hraje intenzivní, každodenní rehabilitace. Zakázána je pouze nadměrná zátěž na páteř včetně soutěžního sportu.

Nebyl shledán vztah mezi křivkou hyperkyfózy a bolestí. Bolest způsobují degenerativní změny meziobratlových plotének a obratlů. V některých případech může vysoká křivka způsobit neurologické potíže. Výjimečně při extrémních křivkách stlačuje vnitřní orgány a může být i životu nebezpečná.

Včasná a intenzivní léčba je důležitá pro zmírnění pozdějších následků, jakkoliv nezábavná se může zdát. Je proto důležité vytvořit alianci mezi lékařem, pacientem a jeho rodiči.

Scheuermannova choroba, podobně jako skolióza (vychýlení páteře do strany), může mít opožděný nástup symptomů. I dítě, které netrpí žádnou bolestí, může v dospělosti trpět závažnou a progresivní bolestí.

Významnou úlohu hraje při léčbě také intenzivní rehabilitace. Korzetoterapie má také svoji důležitou roli, avšak nejvyšší efektivity se dosáhne spojením rehabilitace s korzetoterapií.

K rozvoji onemocnění mohou přispět také environmentální vlivy. Má však výrazný genetický podklad – dědičnost byla vypočítána na 74 procent.

Existuje forma s mírnou nebo dokonce žádnou hyperkyfózou (kulatými zády). Stejně tak existují formy s vrcholem kyfózy v dolní části hrudní páteře nebo bederní páteři, které nemusí vždy na první pohled vyvolávat dojem typických kulatých zad.

Nebylo prokázáno, že by příčinou byla „lenost“ dětí, např. v podobě sezení u počítače. Naproti tomu byl prokázán významný vliv genetických faktorů. Onemocnění již samo o sobě znamená pro děti psychickou zátěž, nejen z důvodu bolestí, ale i z estetických důvodů – výrazná hyperkyfóza se může stát zdrojem potíží s body image.  Obviňování dětí může tuto zátěž ještě zvyšovat.

Je pravda, že onemocnění postihuje více chlapce než dívky. Ale dívky postihuje také, a to v prevalenci 2,1 %. Trpí jím tedy každá 48. dívka.

Pozdní diagnóza Scheuermannovy choroby u vašeho dítěte může vést k pocitům viny. Je důležité však mít na paměti, že mnoho rodičů Scheuermannovu chorobu u svého dítěte neobjeví. Jen málokoho napadne, že hrbící se dítě netrpí obyčejným vadným držením těla, ale strukturálním onemocněním páteře.

Přítomnost diagnózy v rodině, hyperkyfóza nad 40°, omezená dynamika páteře, bolesti zad (zejména po námaze), zvýšená únava, předsunutá hlava, předsazená ramena, ploché nohy, propadlý hrudník, mírná až střední skolióza (esovité stočení páteře), svalové změny, zkrácení harmstringů, event. texaskový postoj – to vše jsou znaky, které mohou na diagnózu vyvolat podezření i před počátkem degenerativních změn. Dále je třeba si uvědomit, že drtivá většina dětí s vadným držením těla netrpí bolestmi. Pokud má dítě vadné držení těla s bolestmi, vyvolává to podezření na strukturální vadu.

V některých případech se kulatá záda nemusí objevit. Mezi další znaky patří omezená dynamika páteře, bolesti při vadném držení těla, historie onemocnění v rodině, bolest zad anebo krku (zejména po námaze), předsunutá hlava, předsazená ramena, propadlý hrudník, ploché nohy, mírná až střední skolióza (esovité stočení páteře), svalové změny nebo event. texaskový postoj. Důležité je nezapomínat, že pokud má dítě vadné držení těla a zároveň bolesti, v drtivé většině případů to signalizuje strukturální vadu. Vadné držení těla u dětí totiž obvykle bývá bezbolestné.

Mírná až střední skolióza se často vyskytuje u Scheuermannovy choroby jako sekundární diagnóza. Skolióza má vyšší výskyt než Scheuermannova choroba, proto je ve větším povědomí mezi zdravotnickými profesionály.

Vadné držení těla je u dětí časté. I proto mohou někdy uniknout případy, kdy se za vadným držením ve skutečnosti skrývá závažná strukturální porucha. Užitečným poznávacím znakem je přítomnost vadného držení těla s bolestmi. Vadné držení funkčního původu totiž bývá u dětí bezbolestné.

Sorensenova kritéria stanovují pro diagnózu Scheuermannovy choroby klínovitost od 5°. Tato klínovitost je však nepatrná a proto může snadno uniknout. Navíc, ve floridním stádiu nemoci nemusí být přitomna klínovitost žádná.

Z finančních, kapacitních i bezpečnostních důvodů nelze v současnosti na rentgen, počítačovou tomografii nebo magnetickou rezonanci zasílat každého pacienta. Je možné, že rentgenový nebo genetický screening bude zaveden v budoucnu, avšak dosud neexistuje v žádné zemi světa. Pokud máte u vás nebo vašeho dítěte podezření na vadu páteře, neváhejte svoje obavy lékaři zdůraznit či využít druhého názoru.

Na problematiku Scheuermannovy choroby se zaměřují ortopedi, a to zejména ortopedi se specializací na vady páteře. Specializovaným centrem pro diagnostiku a léčbu Scheuermannovy choroby je v České republice Ortopedická klinika FN Brno a Spondylochurgická klinika FN Motol, a na Slovensku Ortopedické oddělení FN Žilina a Ortopedická klinika NÚDCH.

Není vědecky potvrzeno, že bolesti u dětí může způsobovat růst.

Běžně lze operaci zvážit při křivkách hyperkyfózy nad 65° až 90°. Bolest je však na velikosti křivky nezávislá, způsobují ji degenerativní změny meziobratlových plotének a obratlů. V ojedinělých případech lze uvažovat o operační korekci i u nižších křivek hyperkyfózy. Platí to zejména, pokud se vrchol hyperkyfózy nachází v dolní části hrudní páteře nebo bederní páteři. Nevyhnutelnou se operace stává, pokud má pacient neurologický deficit.

Vždy záleží na individuálním případu, ale obecně platí, že komplexní konzervativní léčbou lze dosáhnout snížení fyzické i psychologické bolesti. Konzervativní léčba obsahuje např: neopiodní medikaci, opiodní medikaci, lékařské konopí, v některých zemích regulovaný lékařský kratom (u nás není určen pro lékařské účely), různé procedury (např. epidurální injekce), psychoterapii, mindfulness, pravidelnou rehabilitaci páteře a celého těla, fyzikální terapii, masáže, ošetření spoušťových bodů, akupunkturu, masážní válec, vyhřívací podložky, autotrakční/inverzní lehátko, kryoterapii a další. V nejzávažnějších případech lze implantovat do páteře stimulátor.

Nezapomínejte, že v tom nejste sami. V pacientských skupinách (viz níže na stránce) se můžete inspirovat příběhy a zkušenostmi ostatních pacientů.

Spondylochirurgická korekce Scheuermannovy choroby bývá indikována jen u některých pacientů, a může být riziková. V porovnání se spondylochirurgickou korekcí skoliózy mohou závažné komplikace nastat téměř 4x častěji. Komplikace mohou nastat v rámci operace nebo roky po ní, např. v podobě urychlené degenerace páteře nad a pod operovaným úsekem. Není také vždy zaručeno, že chronické bolesti se umenší. Výsledek operace se pohybuje na škále od úplného vymizení bolesti až po její zhoršení. V případě, že Scheuermannova choroba způsobuje závažné bolesti nebo nepřijatelné potíže s body image, lze však o operaci za splnění určitých podmínek uvažovat. Významnou roli hraje rozsah postižení. Vždy záleží na posouzení konkrétního případu.

Scheuermannova hyperkyfóza, Scheuermannova choroba, strukturální kyfóza nebo juvenilní osteochondróza – tyto pojmy označují jedno onemocnění.

Může se stát, že strukturální hyperkyfóza (Scheuermannova choroba) je považována jen za posturální (funkční) hyperkyfózu. Platí to zejména v případě, kdy probíhá floridní fáze onemocnění a na rentgenu nejsou přítomny výrazné degenerativní změny. V případě nejistoty navštivte ortopeda se specializací na vady páteře. Můžete využít i druhého názoru.

Degenerativní změny hrudní páteře, např. výhřezy nebo osteochondróza plotének, nebývají časté. Je to proto, že hrudní páteř je za obvyklých podmínek nejméně namáhanou částí páteře – jejím hlavním úkolem je chránit vnitřní orgány. Scheuermannova choroba však tvoří výjimku. Při včas neléčeném onemocnění může být hrudní páteř předčasně degenerována.

Je pravda, že po 18. roce života již nemluvíme o Scheuermannově chorobě, ale o stavu po proběhlé Scheuermannově chorobě. Následky však zůstávají celoživotně.

Určitá míra degenerace meziobratlových plotének s narůstajícím věkem je běžná. Pokud ale tato míra degenerace neodpovídá konkrétnímu věku pacienta, jedná se o chorobný proces, který může vést k bolestem v širokém rozsahu závažnosti. Je běžné, že pacienti se Scheuermannovou chorobou mají míru degenerace plotének odpovídající o desítky let starším pacientům. Dospívající děti za běžných okolností trpí jen zcela minimální degenerací.

PŘÍBĚHY

05

Nejste v tom sami. Přečtěte si skutečné příběhy lidí, kteří se s onemocněním potýkají.

Všechny příběhy lze nalézt 🔗 zde.

07

Skolióza je vada páteře s vyšším výskytem. Projevuje se vychýlením páteře do strany. Vyžaduje také včasnou léčbu pro minimalizaci následků v dospělosti.

Skolióza je nejčastější vada páteře. Projevuje se vychýlením páteře do strany o 10° a více. Nejčastější  jsou hrudní nebo bederní křivky. Postihuje více dívky, ale chlapce postihuje také. Ačkoliv se používá termín „idiopatická skolióza“, genetický vliv je značný. Pro diagnostiku se používá (podobně jako u Scheuermannovy choroby) Adamsův test, při kterém lékař nebo rodič sledují rozdílnou výšku a tvar ramen, lopatek, kyčlí a prominenci žeber. Někdy se může mírná skolióza vyskytovat u Scheuermannovy choroby sekundárně.

Skolióza vyžaduje včasnou diagnózu a komplexní léčbu pro minimalizaci následků v dospělosti. Vážnější skoliózy mohou zasahovat do dechových, srdečních i gastrointestinálních funkcí. I v dospělosti mohou projevy onemocnění progredovat. V případě závažných křivek lze uvažovat o operační léčbě – fúzi. Revolučním přístupem je Vertebral Body Tethering (VBT), který jako první umožňuje operační léčbu bez fúze.

🔗 Jak rozpoznat pohledem skoliózu
🔗 Více informací o skolióze (Bc. Lukáš Tóth)

Přečtěte si skutečné příběhy lidí se skoliózou.

Všechny příběhy lze nalézt 🔗 zde.

KONTAKT

08

Chcete se poradit ohledně Scheuermannovy choroby nebo skoliózy? Chcete získat mediální vyjádření? Zajímá vás cokoliv jiného? Jsme tu pro vás!

  Slibujeme vám, že všechny vaše informace zůstanou důvěrné.

  Kontaktujte nás přes formulář nebo na našem e-mailu.

  E-MAIL ČESKÉ KAMPANĚ
  info@scheuermannova-choroba.cz

  E-MAIL SD FUND (POUZE V AJ)
  info@sdfund.org

  TEL. ČÍSLO SD FUND (POUZE V AJ)
  +1 724 436 1271

  ADRESA SD FUND (POUZE V AJ)
  PO Box 972
  Mcmurray, PA 15137
  United States